Huntu Kunos is een ANBI Stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Contact

info@huntukunos.nl

Fiscaalnummer
862827061

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en eveneens vrijwilligers bij Stichting Huntu Kunos werken geheel op vrijwillige basis. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Doelstelling 

 

Meer informatie over ons ANBI beleid: