Titel

Voorzitter :
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Secretaris:


Marga van der Ree – van Houten
Geboortedatum 17-04-1970
Datum in functie 05-07-2021 (datum registratie: 06-07-2021)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Penningmeester:


Corrie Verduijn – de Heer
Geboortedatum 12-06-1964
Datum in functie 05-07-2021 (datum registratie: 06-07-2021)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Alle bestuursleden en eveneens vrijwilligers bij Stichting Huntu Kunos werken geheel op vrijwillige basis. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.