Privacyverklaring van Huntu Ku Nos. 

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van gekochte tickets via Eventbrite, vrijwilligers, donateurs en andere relaties verstrekte persoonlijk informatie, van data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites of informatie schriftelijk of mondeling verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan onze events, publiciteitsacties en boekingen of telefonisch contact.

Inleiding

Stichting Huntu Ku Nos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van Stichting Huntu Ku Nos ontvangt of aan Huntu Ku Nos verstrekt. Huntu Ku Nos verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van haar website, papieren machtigingsformulieren, e-mail, gesprekken en telefonische contacten. Wij verwerken in onze databases uitsluitend gegevens die u ons zelf hebt gegeven. Huntu Ku Nos hecht groot belang aan de privacy van haar relaties, donateurs, belangstellenden en artiesten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Stichting Huntu Ku Nos verwerkt en gebruikt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de wet.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting Huntu Ku Nos gebruikt cookies wanneer aangegeven om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen. Hier meer informatie over cookies.

Huntu Ku Nos gebruikt de gegevens van haar relaties op de volgende wijze:

Diensten

● Als u zichzelf inschrijft voor een bijeenkomst hebben we (afhankelijk van uw verzoek) uw naam en e-mailadres nodig om uw inschrijving te bevestigen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

● Alle financiële transacties (zoals aankopen, verkopen en donaties) worden verwerkt in onze boekhouding en bewaard volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen

● Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming (naam, telefoonnummer, e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële en gebedsondersteuning daarvan.

● Stichting Huntu Ku Nos informeert haar relaties (zoals donateurs, personen die zich opgeven voor een nieuwsbrief, tieners, deelnemers aan activiteiten, etc.) over haar producten, diensten of activiteiten via e-mail, telefoon en/of sociale media. Als u een formulier invult, kunt uw uw e-mailadres zelf aan de lijst met nieuwsbriefabonnees toevoegen, zodat u op de hoogte blijft van de door u bestelde producten of activiteiten. U kunt zich ook rechtstreeks inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief via een link op onze website. In elke e-mail nieuwsbrief die u ontvangt kunt u zich via een link uitschrijven voor deze nieuwsbrief. 

● Stichting Huntu Ku Nos maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van Laposta. Daardoor beschikken wij over een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Stichting Huntu Ku Nos haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

● Stichting Huntu Ku Nos roept haar relaties via activiteiten en nieuwsbrieven, en incidenteel via telefoon, op om een bijdrage te leveren aan haar doelstellingen. Het werk van Stichting Huntu Ku Nos wordt voor een groot deel gefinancierd door giften van donateurs.

● Voor de verwerking van uw vragen kunnen we contact met u opnemen via e-mail, brief of telefoon. Wij maken uitzonderlijk gebruik van huisbezoek uitsluitend na uw verzoek of toelating daarvoor.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties, tenzij er wettelijke richtlijnen zijn die dat niet toestaan (bijvoorbeeld i.v.m. het bijhouden van financiële transacties in de boekhouding). Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Stichting Huntu Ku Nos beschikt, aan u of aan een door u genoemde organisatie te bezorgen .

Stichting Huntu Ku Nos is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen face to face of per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Beveiliging

De website en de betalingen verlopen via een beveiligde omgeving. Uw gegevens worden via een veilige verbinding opgeslagen. Stichting Huntu Ku Nos doet technische en organisatorische inspanningen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Uw gegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers of in een beveiligde opslagruimte. Ze zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die daar uitsluitend ten behoeve van hun functie gebruik van mogen maken.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt Stichting Huntu Ku Nos wijzigingen aan in haar Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze versie van de privacyverklaring dateert van 24 mei 2018.

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Stichting Huntu Ku Nos, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze administratie helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Huntu Ku Nos

E-mail: huntukunos@gmail.com